Projekt Firemný Register umožňuje interaktívne prezerať vzťahy a detaily z obchodného registra SR a ďalších zdrojov.
Ak máte akékoľvek otázky alebo postrehy ohľadom projektu, napíšte nám na info@firemny-register.sk, radi odpovieme.


Potrebujete dáta o firmách alebo Vás zaujala naša vizualizácia?

Poskytujeme dáta

  • na jednorázové použitie (analýzy, štúdie, ...) alebo
  • ako stály zdroj aktuálnych informácií prostredníctvom webových služieb
  • prípadne akékoľvek iné komerčné alebo neziskové využitie

Podmienky použitia výstupov

Grafické zobrazenie dát obchodného registra je chránené autorským zákonom. Výstupy vizualizácie je možné použiť pri dodržaní týchto podmienok:

  • pri použití na internete uveďte odkaz na projekt Firemný-register.sk, napríklad takto:
    Zdroj: <a href="http://firemny-register.sk/">Firemný-register.sk</a>
  • pri použití v tlačených médiách uveďte ako zdroj projekt Firemný-register.sk


Vyhlásenie

Údaje na tejto stránke sú iba informatívne. Výpisy nie sú právne použiteľné. Dáta sú čerpané zo stránok www.orsr.sk. Zobrazené vzťahy nemusia korešpondovať so skutočnosťou. Hlavným dôvodom je možná zlá identifikácia osôb, ktorá je vykonávaná na základe kombinácie Mena, Priezviska, Ulice a Mesta, preto je potrebné preveriť správnosť údajov na stránkach www.orsr.sk pred vyvodením akýchkoľvek záverov.

Autori projektu neručia za to, že informácie zverejnené na tejto webovej stránke splnia vaše požiadavky. Autori taktiež neručia za aktuálnosť, bezpečnosť a bezchybnosť informácií, ako i neustálu dostupnosť tejto webovej stránky. Autori projektu neponesú zodpovednosť za žiadne chybné, prípadne chýbajúce informácie na tejto webovej stránke a jej službách. Autori sa v plnom zákonnom rozsahu vzdávajú všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, vo vzťahu k presnosti informácií obsiahnutých v ktorejkoľvek časti tejto webovej stránky alebo v jej dátových službách. Taktiež neponesú zodpovednosť za žiadne straty či škody spôsobené nedostupnosťou alebo prerušením dostupnosti webovej stránky alebo dátových služieb. Autori si vyhradzujú právo na zmenu ktorejkoľvek časti webovej stránky. Programové súčasti tohto projektu, ktoré sú dielom autorov projektu, nie je možné modifikovať a distribuovať bez predošlého súhlasu autorov.