FIREMNÝ REGISTER

Home Info

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

Letisko Dolný Hričov 013 41
IČO 36 426 032
Právna forma a.s.
Základné imanie 2 996 152 EUR
Dátum vzniku 01.01.2005

Obchodné mená
1

01.01.2005
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

Sídla spoločnosti
2

10.01.2007
Letisko Dolný Hričov 013 41

01.01.2005 - 09.01.2007
Univerzitná 1 Žilina 010 26

Predmety činnosti
37

17.06.2010
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia

24.12.2008
prevádzkovanie cestovnej agentúry

24.12.2008
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

24.12.2008
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

07.08.2007
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

07.08.2007
predaj leteckých pohonných hmôt

01.01.2005 - 06.08.2007
cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba)

01.01.2005
činnosť colného deklaranta

01.01.2005 - 06.08.2007
dodávka a odvod úžitkovej vody

01.01.2005 - 06.08.2007
geodetické a kartografické činnosti

01.01.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

01.01.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

01.01.2005 - 06.08.2007
medzinárodná cestná nepravidelná autobusová doprava

01.01.2005 - 06.08.2007
opravy cestných motorových vozidiel

01.01.2005 - 06.08.2007
osobná cestná doprava s výnimkou vnútroštátnej taxislužby a autobusovej dopravy

01.01.2005
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu

01.01.2005 - 06.08.2007
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku

01.01.2005
pozemná obsluha lietadiel

01.01.2005
Predaj leteckých prepravných služieb

01.01.2005
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov

01.01.2005 - 06.08.2007
prenájom nehnuteľností

01.01.2005
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom

01.01.2005
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

01.01.2005 - 06.08.2007
prevádzkovanie bezpečnostnej služby

01.01.2005 - 06.08.2007
prevádzkovanie colného skladu

01.01.2005 - 06.08.2007
prevádzkovanie daňového skladu

01.01.2005
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá

01.01.2005
prevádzkovanie letísk

01.01.2005 - 06.08.2007
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru

01.01.2005
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

01.01.2005
skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu (v oblasti obchodu a služieb)

01.01.2005
sprostredkovateľská činnosť

01.01.2005
údržba prevádzkových plôch

01.01.2005
úschova a uskladňovanie batožín a prepravovaného tovaru

01.01.2005 - 06.08.2007
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla a rozvod plynu

01.01.2005
zaistenie bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letisku

01.01.2005 - 06.08.2007
zaistenie projektovej a inžinierskej činnosti

Základné imanie
4

17.04.2009
2 996 152 EUR

14.09.2007 - 16.04.2009
90 260 000 SK

10.01.2007 - 13.09.2007
81 260 000 SK

01.01.2005 - 09.01.2007
1 260 000 SK

Okolie (ľudia, firmy)
29

Spoločnosť Letisková spoločnosť Žilina, a.s. má v Obchodnom registri priame prepojenie na tieto subjekty:
Vzťah osoby Benedikt Badánik ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   01.01.2005 - 02.08.2005

Vzťah osoby Ing. Jozef Choluj ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   01.01.2005 - 16.06.2006

Vzťah osoby prof. Tatiana Čorejová, MEng. PhD. ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   22.06.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Ján Demko ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   18.01.2011 - 22.06.2013

Vzťah osoby Ing. Peter Dupkala ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   18.01.2011 - 22.06.2013

Vzťah osoby Ing. Pavol Faktor ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   01.01.2005 - 22.12.2006

Vzťah osoby Ing. Ivan Hečko ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   22.12.2006 - 22.06.2013

Vzťah osoby Ing. Mikuláš Kačaljak ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   01.01.2005 - 22.12.2006

Vzťahy osoby prof. Ing. Antonín Kazda ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   01.01.2005 - 02.08.2005
   štatutár   22.06.2013 - stále trvá

Vzťah osoby PaedDr. Peter Kunkela ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   22.06.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Branislav Kušík ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   22.06.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Miloslav Mészáros ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   22.12.2006 - 07.08.2007

Vzťah osoby Ing. Marián Mihalus ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   22.12.2006 - 24.12.2008

Vzťah osoby Bc. Boris Mrekaj ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   22.06.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Beáta Mtierová ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   01.01.2005 - 22.12.2006

Vzťah osoby Marián Múdry ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   22.12.2006 - 18.01.2011

Vzťah osoby Branislav Orava ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   01.01.2005 - 22.12.2006

Vzťah osoby Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   18.01.2011 - 22.06.2013

Vzťah osoby JUDr. Martin Píry ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   07.08.2007 - 18.01.2011

Vzťah osoby Ing. Vladimír Podoliak ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   02.08.2005 - 22.12.2006

Vzťah osoby Ing. Juraj Pukáč ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   22.06.2013 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Daniel Škerda ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   01.01.2005 - 22.12.2006

Vzťah osoby Ing. Ján Slota ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   22.12.2006 - 18.01.2011

Vzťah osoby Ing. Andrej Sočuvka ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   18.01.2011 - 22.06.2013

Vzťah osoby Ing. Ján Stehlík ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   22.12.2006 - stále trvá

Vzťah osoby Ing. Jaroslav Švec ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   24.12.2008 - 18.01.2011

Vzťah osoby Ing. George Trabelssie ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   22.12.2006 - 18.01.2011

Vzťah osoby Milan Vašanič ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   štatutár   02.08.2005 - 22.12.2006

Vzťah osoby Ing. Peter Weber ku spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
   člen dozornej rady   18.01.2011 - 22.06.2013