VÁHOSTAV - SK, a.s., odštepný závod - Pozemné stavby má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VÁHOSTAV - SK, a.s., odštepný závod - Pozemné stavby priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VÁHOSTAV - SK, a.s., odštepný závod - Pozemné stavby nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ľubomír Ullmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.12.2015
Vzťahy Ľubomír Ullmann ku VÁHOSTAV - SK, a.s., odštepný závod - Pozemné stavby
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   21.07.2009 - 21.07.2009
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   22.08.2007 - 22.12.2015

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah VÁHOSTAV - SK, a.s., odštepný závod - Pozemné stavby ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Zriaďovateľ ZO   21.07.2009 - 22.12.2015