MVE HRON, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MVE HRON, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MVE HRON, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AGRO SK, s. r. o.

Vzťah MVE HRON, a.s. ku AGRO SK, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.01.2011 - stále trvá

Cembrex spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 27.10.2015
Vzťah MVE HRON, a.s. ku Cembrex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.01.2011 - 26.10.2015

Forestville Consulting, s.r.o.

Vzťah MVE HRON, a.s. ku Forestville Consulting, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.07.2010 - stále trvá

MEDIUM SERVIS, s.r.o.

Vzťah MVE HRON, a.s. ku MEDIUM SERVIS, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.10.2010 - 08.04.2011