FMC CENTRAL EUROPE s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FMC CENTRAL EUROPE s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FMC CENTRAL EUROPE s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

FMC CENTRAL EUROPE, s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Radlická 19/1, Praha 5, 15000, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah FMC CENTRAL EUROPE s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby ku FMC CENTRAL EUROPE, s.r.o.
   Zriaďovateľ ZO   21.09.2004 - 29.12.2005

Christophe Moureaux

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.12.2005
Vzťahy Christophe Moureaux ku FMC CENTRAL EUROPE s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   21.09.2004 - 29.12.2005
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   21.09.2004 - 29.12.2005

Mgr. Vladimíra Vydrová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.08.2009
Vzťahy Mgr. Vladimíra Vydrová ku FMC CENTRAL EUROPE s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.02.2002 - 21.09.2004
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   15.02.2002 - 21.09.2004

Vladimíra Vydrová

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.01.2014
Vzťahy Vladimíra Vydrová ku FMC CENTRAL EUROPE s.r.o. - organizačná zložka zahraničnej osoby
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.02.2002 - 20.09.2004
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   15.02.2002 - 20.09.2004