ABBOTT LABORATORIES S.A. - organizačná zložka v SR má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBOTT LABORATORIES S.A. - organizačná zložka v SR priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABBOTT LABORATORIES S.A. - organizačná zložka v SR nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Jozef Malý

Vzťahy JUDr. Jozef Malý ku ABBOTT LABORATORIES S.A. - organizačná zložka v SR
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   01.08.2000 - 10.06.2002
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   01.08.2000 - 10.06.2002

Neuvedené

  Spoločnosť zanikla 12.01.1996
IČO:  13 960 008
Okolie:  1175 subjektov
Vzťah ABBOTT LABORATORIES S.A. - organizačná zložka v SR ku Neuvedené
   Zriaďovateľ ZO   12.10.1998 - 10.06.2002

Jozef Richtárech

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2012
Vzťahy Jozef Richtárech ku ABBOTT LABORATORIES S.A. - organizačná zložka v SR
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   12.10.1998 - 31.07.2000
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   12.10.1998 - 31.07.2000