ABB s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABB EJF INSTALACE, s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Vídeňská 117, Brno, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABB s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby ku ABB EJF INSTALACE, s.r.o.
   Zriaďovateľ ZO   01.10.1997 - 19.09.2001

ABB s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.08.2005
Vzťah ABB s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby ku ABB s.r.o.
   Zriaďovateľ ZO   20.09.2001 - 02.02.2005

Libuša Gaálová

Vzťahy Libuša Gaálová ku ABB s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   01.10.1997 - 02.02.2005
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   01.10.1997 - 02.02.2005