ABB Sae Sadelmi S.p.A.-organizačná zložka má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB Sae Sadelmi S.p.A.-organizačná zložka priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB Sae Sadelmi S.p.A.-organizačná zložka nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Peter Ludrovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2004
Vzťahy Peter Ludrovský ku ABB Sae Sadelmi S.p.A.-organizačná zložka
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   28.11.1996 - 26.08.1999
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   28.11.1996 - 26.08.1999

Neuvedené

  Spoločnosť zanikla 12.01.1996
IČO:  13 960 008
Okolie:  1175 subjektov
Vzťah ABB Sae Sadelmi S.p.A.-organizačná zložka ku Neuvedené
   Zriaďovateľ ZO   28.11.1996 - 26.08.1999