ABB Marketing /Eastern Europe/ Ltd.- obchodnézastúpenie Slovensko má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB Marketing /Eastern Europe/ Ltd.- obchodnézastúpenie Slovensko priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB Marketing /Eastern Europe/ Ltd.- obchodnézastúpenie Slovensko nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Radovan Horecký

Vzťah Mgr. Radovan Horecký ku ABB Marketing /Eastern Europe/ Ltd.- obchodnézastúpenie Slovensko
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   30.04.1993 - 10.09.2001