ABB Energie Aktiengesellschaft - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB Energie Aktiengesellschaft - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB Energie Aktiengesellschaft - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Peter Ludrovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2004
Vzťahy Peter Ludrovský ku ABB Energie Aktiengesellschaft - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   02.10.1996 - 25.10.2004
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   02.10.1996 - 25.10.2004