FARMANI s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FARMANI s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FARMANI s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Ing. Ján Breza

Vzťahy JUDr. Ing. Ján Breza ku FARMANI s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.2016 - stále trvá
   Konateľ   28.09.2016 - stále trvá

Mgr. Andrea Brezová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.10.2016
Vzťahy Mgr. Andrea Brezová ku FARMANI s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.06.2016 - 12.10.2016
   Konateľ   07.06.2016 - 28.09.2016
   Konateľ   07.06.2016 - 12.10.2016

COMPROMISE SK, s.r.o.

Vzťah FARMANI s. r. o. ku COMPROMISE SK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.2016 - 27.03.2017

Abolghasem Farmani

Vzťah Abolghasem Farmani ku FARMANI s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.03.2017 - stále trvá