AAP & Co. k. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAP & Co. k. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAP & Co. k. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AAP s. r. o.

Vzťahy AAP & Co. k. s. ku AAP s. r. o.
   Komplementár   04.05.2016 - stále trvá
   Komplementár   04.05.2016 - stále trvá

Frank Jadzinski

Vzťah Frank Jadzinski ku AAP & Co. k. s.
   Komanditista   04.05.2016 - stále trvá

Thomas Günter Magura

Vzťah Thomas Günter Magura ku AAP & Co. k. s.
   Komanditista   04.05.2016 - stále trvá