Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Angelini Pharma Österreich GmbH

Vzťah Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o. ku Angelini Pharma Österreich GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2015 - stále trvá

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Vzťah Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o. ku CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.04.2015 - 25.05.2015

PharmDr. Peter Špringer

Vzťah PharmDr. Peter Špringer ku Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o.
   Konateľ   22.04.2015 - stále trvá