ABM AUDIT Bratislava s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABM AUDIT Bratislava s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABM AUDIT Bratislava s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Miroslav Bobocký

Vzťahy Ing. Miroslav Bobocký ku ABM AUDIT Bratislava s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.07.2014 - stále trvá
   Konateľ   04.07.2014 - stále trvá

Miroslav Bobocký

Vzťah Miroslav Bobocký ku ABM AUDIT Bratislava s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.07.2014 - stále trvá

Miroslal Bobocký

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2015
Vzťahy Miroslal Bobocký ku ABM AUDIT Bratislava s.r.o.
   Konateľ   04.07.2014 - 20.09.2015
   Konateľ   04.07.2014 - 09.10.2015