ABC STAVEBNICTVA s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC STAVEBNICTVA s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC STAVEBNICTVA s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Matúš Hambalek

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.07.2014
Vzťahy Matúš Hambalek ku ABC STAVEBNICTVA s. r. o.
   Konateľ   17.12.2013 - 20.06.2014
   Konateľ   17.12.2013 - 28.07.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.12.2013 - 28.07.2014

Peter Pavúk

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.11.2015
Vzťahy Peter Pavúk ku ABC STAVEBNICTVA s. r. o.
   Konateľ   20.06.2014 - 22.10.2015
   Konateľ   20.06.2014 - 02.11.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2014 - 02.11.2015

Stanislav Prokop

Vzťahy Stanislav Prokop ku ABC STAVEBNICTVA s. r. o.
   Konateľ   20.06.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2014 - stále trvá