AA Trax, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Trax, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Trax, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

BA Wil Slovakia, s.r.o.

Vzťah AA Trax, s.r.o. ku BA Wil Slovakia, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.02.2014 - 19.04.2017

Extrem Company, s.r.o.

IČO:  47 560 550
Adresa:  Znievska 3078/22, Bratislava, 85106, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah AA Trax, s.r.o. ku Extrem Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.2015 - stále trvá

René Michalka

Vzťahy René Michalka ku AA Trax, s.r.o.
   Konateľ   05.02.2014 - 19.04.2017
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.02.2014 - 19.04.2017