PIEDENT s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIEDENT s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIEDENT s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Matej Hrivňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.01.2017
Vzťahy Ing. Matej Hrivňák ku PIEDENT s.r.o.
   Konateľ   31.10.2013 - 10.01.2017
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.10.2013 - 24.01.2017
   Konateľ   31.10.2013 - 31.12.2016

MUDr. Mária Piešová

Vzťahy MUDr. Mária Piešová ku PIEDENT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.01.2017 - stále trvá
   Konateľ   31.12.2016 - stále trvá