AAA Commerce s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA Commerce s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAA Commerce s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Company Management s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Ztracená 269/36, Olomouc, 779 00, Česká republika
Okolie:  54 subjektov
Vzťah AAA Commerce s. r. o. ku Company Management s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.11.2013 - 21.01.2014

Roland Lagin

Vzťahy Roland Lagin ku AAA Commerce s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.01.2014 - 26.02.2015
   Konateľ   02.12.2013 - 26.02.2015

Michail Martynov

Vzťahy Michail Martynov ku AAA Commerce s. r. o.
   Konateľ   01.11.2013 - 21.01.2014
   Konateľ   01.11.2013 - 02.12.2013

MYTHOS REAL INVEST, s. r. o.

IČO:  43 944 434
Adresa:  Seberíniho 9, Bratislava, 82102, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah AAA Commerce s. r. o. ku MYTHOS REAL INVEST, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.01.2014 - 26.02.2015