VLADO STAV, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VLADO STAV, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VLADO STAV, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Vladimír Gaži

Vzťahy Vladimír Gaži ku VLADO STAV, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.05.2016 - stále trvá
   Konateľ   06.04.2016 - stále trvá

Mgr. Ondrej Mazánik, , LL.M.

Vzťahy Mgr. Ondrej Mazánik, , LL.M. ku VLADO STAV, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.01.2014 - 24.02.2015
   Konateľ   09.01.2014 - 24.02.2015
   Konateľ   09.01.2014 - 30.12.2014

Gábor Mezö

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.05.2016
Vzťahy Gábor Mezö ku VLADO STAV, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.02.2015 - 24.05.2016
   Konateľ   30.12.2014 - 24.05.2016
   Konateľ   30.12.2014 - 06.04.2016