Interier 4U s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Interier 4U s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Interier 4U s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Pavol Kontra

Vzťahy JUDr. Pavol Kontra ku Interier 4U s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.02.2014 - 06.08.2014
   Konateľ   06.02.2014 - 14.07.2014
   Konateľ   06.02.2014 - 06.08.2014

JUDr. Lenka Kontra Daňová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2014
Vzťahy JUDr. Lenka Kontra Daňová ku Interier 4U s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.10.2013 - 07.01.2014
   Konateľ   01.10.2013 - 10.12.2013
   Konateľ   01.10.2013 - 07.01.2014

Alexander Micsinszky

Vzťahy Alexander Micsinszky ku Interier 4U s.r.o.
   Konateľ   10.12.2013 - 06.02.2014
   Konateľ   10.12.2013 - 17.02.2014

Veronika Noveková

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.02.2014
Vzťah Veronika Noveková ku Interier 4U s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.01.2014 - 17.02.2014

Ing.arch. Katarína Vojtíšková

Vzťahy Ing.arch. Katarína Vojtíšková ku Interier 4U s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2014 - stále trvá
   Konateľ   14.07.2014 - stále trvá