abc123, s.r.o. - v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abc123, s.r.o. - v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abc123, s.r.o. - v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Domesi, s. r. o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Husitská 36/502, Praha 3, 13000, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah abc123, s.r.o. - v likvidácii ku Domesi, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.10.2013 - stále trvá

Domesi, s.r.o.

IČO:  27 228 860
Adresa:  Husitská 36/502, Praha 3, 130 00, Česká republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah abc123, s.r.o. - v likvidácii ku Domesi, s.r.o.
   Likvidátor   11.11.2015 - stále trvá

Ing. Arch. Pavel Horák

Vzťahy Ing. Arch. Pavel Horák ku abc123, s.r.o. - v likvidácii
   Konateľ   11.10.2013 - 04.02.2015
   Konateľ   11.10.2013 - 15.12.2015

Bc. Roman Szetei

Vzťahy Bc. Roman Szetei ku abc123, s.r.o. - v likvidácii
   Konateľ   11.10.2013 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.10.2013 - stále trvá

Ing. Arch. Václav Zahradníček

Vzťah Ing. Arch. Václav Zahradníček ku abc123, s.r.o. - v likvidácii
   Konateľ   11.10.2013 - stále trvá