VHS EXPORT-PL, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VHS EXPORT-PL, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VHS EXPORT-PL, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

FARM - TRADE s. r. o.

IČO:  31 327 206
Adresa:  Novoveská 10, Bratislava, 84107, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah VHS EXPORT-PL, s. r. o. ku FARM - TRADE s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2013 - stále trvá

Mgr. Juraj Široký, , MBA

Vzťah Mgr. Juraj Široký, , MBA ku VHS EXPORT-PL, s. r. o.
   Konateľ   11.09.2013 - stále trvá

YUSHI, s.r.o.

Vzťah VHS EXPORT-PL, s. r. o. ku YUSHI, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.2013 - stále trvá