AAAprojekty s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAAprojekty s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAAprojekty s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ľubomír Foriška

Vzťahy Ing. Ľubomír Foriška ku AAAprojekty s.r.o.
   Konateľ   08.08.2013 - 22.08.2016
   Konateľ   08.08.2013 - 19.09.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.08.2013 - 19.09.2016

Ing. Michal Huťťa

Vzťahy Ing. Michal Huťťa ku AAAprojekty s.r.o.
   Konateľ   26.05.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.06.2014 - stále trvá