BMC international, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BMC international, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BMC international, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AMI Slovakia, spol. s r.o.

IČO:  35 746 823
Adresa:  Moskovská 4, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah BMC international, a.s. ku AMI Slovakia, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2001 - stále trvá

Ing. Ivana Čanová

Vzťah Ing. Ivana Čanová ku BMC international, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.01.2017 - stále trvá

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku BMC international, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.01.2017 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku BMC international, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2017 - stále trvá

Mária Kozáková

Vzťah Mária Kozáková ku BMC international, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.01.2017 - stále trvá

Ing. Viera Olijášová

Vzťah Ing. Viera Olijášová ku BMC international, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2017 - stále trvá

START Rádio spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 12.08.2015
IČO:  35 708 972
Adresa:  Brečtanová 1, Bratislava, 83101, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah BMC international, a.s. ku START Rádio spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.02.1997 - 11.08.2015

Darina Töröková

Vzťah Darina Töröková ku BMC international, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2017 - stále trvá