J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Miloš Badida

Vzťahy Mgr. Miloš Badida ku J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.11.2013 - 17.02.2014
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.11.2013 - 18.02.2014

J & T FINANCE, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pobřežní 297/14, Praha 8, 186 00, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka ku J & T FINANCE, a.s.
   Zriaďovateľ ZO   15.11.2013 - 17.02.2014

J&T FINANCE GROUP SE

IČO:  neznáme
Adresa:  Pobřežní 297/14, Praha 8, 186 00, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka ku J&T FINANCE GROUP SE
   Zriaďovateľ ZO   18.02.2014 - stále trvá

Ing. Beáta Ondušková

Vzťah Ing. Beáta Ondušková ku J & T FINANCE GROUP SE, organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   18.02.2014 - stále trvá