AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AAE Ahaus - Alstätter Eisenbahn Cargo AG

Vzťah AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii ku AAE Ahaus - Alstätter Eisenbahn Cargo AG
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.06.2013 - 18.10.2016

Markus Basler

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.11.2015
Vzťahy Markus Basler ku AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii
   Konateľ   01.06.2013 - 04.11.2015
   Konateľ   01.06.2013 - 12.11.2015

Elfriede Eberhardt

Vzťah Elfriede Eberhardt ku AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii
   Likvidátor   22.05.2017 - stále trvá

Dr. Elfriede Eberhardt

Vzťah Dr. Elfriede Eberhardt ku AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii
   Konateľ   04.11.2015 - stále trvá

René Ebner

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.11.2015
Vzťahy René Ebner ku AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii
   Konateľ   01.06.2013 - 12.11.2015
   Konateľ   01.06.2013 - 04.11.2015

Sebastian Hans Jonaitis

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.03.2017
Vzťahy Sebastian Hans Jonaitis ku AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii
   Konateľ   04.11.2015 - 20.02.2017
   Konateľ   04.11.2015 - 10.03.2017

VTG Cargo AG

Vzťah AAE Slovensko s. r. o., v likvidácii ku VTG Cargo AG
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.10.2016 - stále trvá