AA Group a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Group a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Group a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

A.R.R Stav Slovensko s. r. o.

IČO:  45 918 295
Adresa:  Tonkovce 314, Nový Život, 930 38, Slovenská republika
Okolie:  6 subjektov
Vzťah AA Group a.s. ku A.R.R Stav Slovensko s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.01.2013 - 02.10.2014

AA Logistic, s.r.o.

Vzťah AA Group a.s. ku AA Logistic, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.01.2013 - stále trvá

AA Slovakia, s. r. o.

IČO:  46 124 560
Adresa:  Koreničova 11, Bratislava, 81101, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah AA Group a.s. ku AA Slovakia, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.04.2015 - stále trvá

CAMEX, s.r.o.

Vzťah AA Group a.s. ku CAMEX, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.02.2013 - stále trvá

Rudolf Morovik

Vzťah Rudolf Morovik ku AA Group a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.11.2012 - stále trvá

Katarína Moroviková

Vzťah Katarína Moroviková ku AA Group a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.11.2012 - stále trvá

Ingrid Moroviková

Vzťah Ingrid Moroviková ku AA Group a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.11.2012 - stále trvá

Attila Razgyel

Vzťah Attila Razgyel ku AA Group a.s.
   Predstaventvo   25.02.2013 - stále trvá

Anna Šuleková

Vzťahy Anna Šuleková ku AA Group a.s.
   Predstaventvo   24.11.2012 - 12.03.2013
   Predstaventvo   24.11.2012 - 25.02.2013