J&T Global Finance III, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J&T Global Finance III, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J&T Global Finance III, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Miloš Badida

Vzťahy Mgr. Miloš Badida ku J&T Global Finance III, s. r. o.
   Konateľ   23.04.2013 - 04.08.2014
   Konateľ   23.04.2013 - 23.07.2014

Ing. Roman Florian

Vzťah Ing. Roman Florian ku J&T Global Finance III, s. r. o.
   Konateľ   23.04.2013 - stále trvá

J&T FINANCE GROUP, a. s.

Vzťah J&T Global Finance III, s. r. o. ku J&T FINANCE GROUP, a. s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.04.2013 - 20.12.2013

J&T FINANCE, a. s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pobřežní 297/14, Praha, 186 00, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah J&T Global Finance III, s. r. o. ku J&T FINANCE, a. s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.2013 - 28.02.2014

J&T INTEGRIS GROUP LIMITED

Vzťah J&T Global Finance III, s. r. o. ku J&T INTEGRIS GROUP LIMITED
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.03.2014 - stále trvá

Ján Kotek

Vzťah Ján Kotek ku J&T Global Finance III, s. r. o.
   Konateľ   23.07.2014 - stále trvá