KT PRIVATE EQUITY, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KT PRIVATE EQUITY, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KT PRIVATE EQUITY, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Zuzana Hrobáriková

Vzťahy Zuzana Hrobáriková ku KT PRIVATE EQUITY, s.r.o.
   Konateľ   21.06.2013 - 16.09.2013
   Konateľ   21.06.2013 - 04.09.2013

Bc. Martin Maršálek

Vzťah Bc. Martin Maršálek ku KT PRIVATE EQUITY, s.r.o.
   Konateľ   17.07.2016 - stále trvá

JUDr. Monika Maršáleková

Vzťahy JUDr. Monika Maršáleková ku KT PRIVATE EQUITY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.09.2013 - stále trvá
   Konateľ   04.09.2013 - 13.09.2016
   Konateľ   04.09.2013 - 17.07.2016

Eva Posluchová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2016
Vzťahy Eva Posluchová ku KT PRIVATE EQUITY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.03.2013 - 15.07.2013
   Konateľ   07.03.2013 - 15.07.2013
   Konateľ   07.03.2013 - 21.06.2013

Peter Turský

Vzťahy Peter Turský ku KT PRIVATE EQUITY, s.r.o.
   Konateľ   07.03.2013 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.03.2013 - stále trvá