IH company s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má IH company s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má IH company s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Ivan Heger

Vzťahy JUDr. Ivan Heger ku IH company s.r.o.
   Konateľ   01.03.2013 - 19.11.2013
   Konateľ   01.03.2013 - 05.11.2013

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah IH company s.r.o. ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.11.2013 - stále trvá

Marián Konárik

Vzťah Marián Konárik ku IH company s.r.o.
   Konateľ   06.06.2016 - stále trvá

JUDr. Monika Maršáleková

Vzťahy JUDr. Monika Maršáleková ku IH company s.r.o.
   Konateľ   05.11.2013 - 20.07.2016
   Konateľ   05.11.2013 - 06.06.2016

MHC HRON s.r.o.

IČO:  36 045 560
Adresa:  Badín 692, Badín, 97632, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah IH company s.r.o. ku MHC HRON s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.07.2013 - 23.05.2017

Oxidane energy s.r.o.

Vzťah IH company s.r.o. ku Oxidane energy s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.03.2013 - 19.11.2013