ABNOBA s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABNOBA s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABNOBA s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Miroslav Špaček

Vzťah Ing. Miroslav Špaček ku ABNOBA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.02.2014 - stále trvá

Ing. Miroslav Špaček

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2014
Vzťahy Ing. Miroslav Špaček ku ABNOBA s.r.o.
   Konateľ   21.02.2013 - 03.02.2014
   Konateľ   21.02.2013 - 20.02.2014

Ing. Viera Špačeková

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2016
Vzťahy Ing. Viera Špačeková ku ABNOBA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.2016 - 15.06.2016
   Konateľ   25.05.2016 - 15.06.2016

Ing Viera Špačková

Vzťahy Ing Viera Špačková ku ABNOBA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.06.2016 - stále trvá
   Konateľ   25.05.2016 - stále trvá

Ing. Viera Špačková

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2014
Vzťah Ing. Viera Špačková ku ABNOBA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.02.2013 - 20.02.2014

Ing. Martina Tlstá

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.02.2017
Vzťahy Ing. Martina Tlstá ku ABNOBA s.r.o.
   Konateľ   04.02.2014 - 24.05.2016
   Konateľ   04.02.2014 - 26.05.2016