AA TECHNOLOGY CARE s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA TECHNOLOGY CARE s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA TECHNOLOGY CARE s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mária Adamcová

Vzťah Mária Adamcová ku AA TECHNOLOGY CARE s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.01.2013 - stále trvá

Andrej Adamec

Vzťah Andrej Adamec ku AA TECHNOLOGY CARE s.r.o.
   Konateľ   29.01.2013 - stále trvá

Andrej Adamec

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.2015
Vzťah Andrej Adamec ku AA TECHNOLOGY CARE s.r.o.
   Konateľ   29.01.2013 - 07.03.2014