EASYTRAVEL +, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EASYTRAVEL +, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EASYTRAVEL +, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Pavel Čavojský

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2014
Vzťahy Ing. Pavel Čavojský ku EASYTRAVEL +, s.r.o.
   Konateľ   16.11.2012 - 17.02.2014
   Konateľ   16.11.2012 - 25.01.2014

Ing. Pavel Čavojský

Vzťahy Ing. Pavel Čavojský ku EASYTRAVEL +, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.11.2012 - stále trvá
   Konateľ   25.01.2014 - stále trvá

Ing. Pavel Červený

Vzťahy Ing. Pavel Červený ku EASYTRAVEL +, s.r.o.
   Konateľ   16.11.2012 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.11.2012 - stále trvá

Erika Michaličková

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.02.2014
Vzťahy Erika Michaličková ku EASYTRAVEL +, s.r.o.
   Konateľ   16.11.2012 - 17.02.2014
   Konateľ   16.11.2012 - 25.01.2014

Erika Michaličková

Vzťahy Erika Michaličková ku EASYTRAVEL +, s.r.o.
   Konateľ   25.01.2014 - 19.12.2016
   Konateľ   25.01.2014 - 23.12.2016

Ing. Ľuboš Znášik

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2014
Vzťahy Ing. Ľuboš Znášik ku EASYTRAVEL +, s.r.o.
   Konateľ   16.11.2012 - 17.02.2014
   Konateľ   16.11.2012 - 25.01.2014

Ing. Ľuboš Znášik

Vzťahy Ing. Ľuboš Znášik ku EASYTRAVEL +, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.11.2012 - stále trvá
   Konateľ   25.01.2014 - stále trvá