ABC-INSTAL, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC-INSTAL, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC-INSTAL, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Vladimír Baroš

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.10.2012
Vzťahy Vladimír Baroš ku ABC-INSTAL, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.09.2012 - 02.10.2012
   Konateľ   26.09.2012 - 02.10.2012

Vladimír Bartoš

Vzťahy Vladimír Bartoš ku ABC-INSTAL, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.10.2012 - 02.12.2015
   Konateľ   26.09.2012 - 02.12.2015

Miroslav Udvardi

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.12.2015
Vzťahy Miroslav Udvardi ku ABC-INSTAL, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.09.2012 - 02.12.2015
   Konateľ   26.09.2012 - 02.12.2015