AA Business s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Business s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Business s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ACC MANAGEMENT s.r.o.

Vzťah AA Business s.r.o. ku ACC MANAGEMENT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.08.2012 - 22.04.2013

JUDr. Zuzana Adámková

Vzťahy JUDr. Zuzana Adámková ku AA Business s.r.o.
   Konateľ   29.08.2012 - 22.04.2013
   Konateľ   29.08.2012 - 15.04.2013

Alegal&Partners s.r.o.

Vzťah AA Business s.r.o. ku Alegal&Partners s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.08.2012 - 22.04.2013

Jozef Ignacy Brzeziński

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.07.2014
Vzťahy Jozef Ignacy Brzeziński ku AA Business s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.07.2013 - 14.07.2014
   Konateľ   10.06.2013 - 01.06.2014
   Konateľ   10.06.2013 - 14.07.2014

Tomasz Andrzej Derengowski

Vzťah Tomasz Andrzej Derengowski ku AA Business s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.07.2014 - stále trvá

Tomasz Andrzej Derengowski

Vzťah Tomasz Andrzej Derengowski ku AA Business s.r.o.
   Konateľ   01.06.2014 - stále trvá

ECDDP s.r.o.

IČO:  46 571 973
Adresa:  Dúbravská 2, Bratislava, 84104, Slovenská republika
Okolie:  28 subjektov
Vzťah AA Business s.r.o. ku ECDDP s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.04.2013 - 29.07.2013

Mgr. Branislav Gvoždiak

Vzťahy Mgr. Branislav Gvoždiak ku AA Business s.r.o.
   Konateľ   15.04.2013 - 10.06.2013
   Konateľ   15.04.2013 - 29.07.2013

Bc. Ľubica Zajacová

Vzťahy Bc. Ľubica Zajacová ku AA Business s.r.o.
   Konateľ   29.08.2012 - 22.04.2013
   Konateľ   29.08.2012 - 15.04.2013