ABC MUSIC v.o.s. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC MUSIC v.o.s. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC MUSIC v.o.s. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABC MUSIC v.o.s.

Vzťah ABC MUSIC v.o.s. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby ku ABC MUSIC v.o.s.
   Zriaďovateľ ZO   16.08.2012 - stále trvá

PaedDr. Mária Navrátilová

Vzťahy PaedDr. Mária Navrátilová ku ABC MUSIC v.o.s. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   16.08.2012 - stále trvá
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   16.08.2012 - 13.04.2017
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   16.08.2012 - 13.04.2017
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   16.08.2012 - stále trvá