Abio, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abio, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abio, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ladislav Černý

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.04.2016
Vzťahy Ing. Ladislav Černý ku Abio, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.08.2012 - 12.04.2016
   Konateľ   15.08.2012 - 22.03.2016
   Konateľ   15.08.2012 - 12.04.2016

Martin Majsniar

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.11.2016
Vzťahy Martin Majsniar ku Abio, s. r. o.
   Konateľ   22.03.2015 - 25.10.2016
   Konateľ   22.03.2015 - 16.11.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.04.2016 - 16.11.2016

Ivan Tóth

Vzťahy Ivan Tóth ku Abio, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.11.2016 - stále trvá
   Konateľ   25.10.2016 - stále trvá