BIBATEX s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BIBATEX s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BIBATEX s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

CONECOM, s.r.o.

Vzťah BIBATEX s. r. o. ku CONECOM, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.07.2012 - 06.11.2012

Ing. Miloš Klenovčan

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.01.2015
Vzťahy Ing. Miloš Klenovčan ku BIBATEX s. r. o.
   Konateľ   28.07.2012 - 14.09.2012
   Konateľ   28.07.2012 - 06.11.2012

Marta Marcinková

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.2014
Vzťahy Marta Marcinková ku BIBATEX s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.11.2012 - 05.09.2014
   Konateľ   14.09.2012 - 05.09.2014