CONCO Facility s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CONCO Facility s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CONCO Facility s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Adam Greksa

Adresa:  Blagoevova, 10, 851 04,
Okolie:  122 subjektov
Vzťahy Adam Greksa ku CONCO Facility s.r.o.
   Konateľ   14.07.2012 - 09.01.2013
   Konateľ   14.07.2012 - 27.11.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2012 - 09.01.2013

Incipio, s. r. o.

Vzťah CONCO Facility s.r.o. ku Incipio, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.07.2012 - 09.01.2013

Bc. Miroslav Ostatník

Vzťahy Bc. Miroslav Ostatník ku CONCO Facility s.r.o.
   Konateľ   27.11.2012 - 06.11.2015
   Konateľ   27.11.2012 - 27.11.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.01.2013 - 27.11.2015

Jozef Pšenko

Vzťahy Jozef Pšenko ku CONCO Facility s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.11.2015 - 14.07.2017
   Konateľ   06.11.2015 - 14.07.2017

Ing. Jaroslav Teker

Vzťahy Ing. Jaroslav Teker ku CONCO Facility s.r.o.
   Konateľ   27.11.2012 - 06.11.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.01.2013 - 27.11.2015
   Konateľ   27.11.2012 - 27.11.2015