AbbVie Holdings s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AbbVie Holdings s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AbbVie Holdings s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AbbVie International S.á r.l.

Vzťah AbbVie Holdings s. r. o. ku AbbVie International S.á r.l.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.08.2012 - stále trvá

AbbVie Investments S.á r.l.

Vzťah AbbVie Holdings s. r. o. ku AbbVie Investments S.á r.l.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.08.2012 - stále trvá

AbbVie s. r. o.

Vzťah AbbVie Holdings s. r. o. ku AbbVie s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.10.2012 - stále trvá

William Joseph Chase

Vzťah William Joseph Chase ku AbbVie Holdings s. r. o.
   Konateľ   01.01.2013 - stále trvá

Ing. Monika Mojžišová

Vzťah Ing. Monika Mojžišová ku AbbVie Holdings s. r. o.
   Konateľ   01.01.2013 - stále trvá

Ing. Monika Pősová

Vzťahy Ing. Monika Pősová ku AbbVie Holdings s. r. o.
   Konateľ   26.06.2012 - 22.01.2013
   Konateľ   26.06.2012 - 01.01.2013

MUDr. Branislav Trutz

Vzťah MUDr. Branislav Trutz ku AbbVie Holdings s. r. o.
   Konateľ   26.06.2012 - stále trvá

WCA Pharmaceuticals International S.à r.l.

Vzťah AbbVie Holdings s. r. o. ku WCA Pharmaceuticals International S.à r.l.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.2012 - 22.08.2012

WCA Pharmaceuticals Investments S.à r.l.

Vzťah AbbVie Holdings s. r. o. ku WCA Pharmaceuticals Investments S.à r.l.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.2012 - 22.08.2012