ABL group s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABL group s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABL group s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Viktor Abelovič

Vzťahy Viktor Abelovič ku ABL group s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2012 - stále trvá
   Konateľ   26.05.2012 - stále trvá

Patrik Abelovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.12.2014
Vzťahy Patrik Abelovič ku ABL group s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2012 - 18.12.2014
   Konateľ   26.05.2012 - 12.09.2014
   Konateľ   26.05.2012 - 18.12.2014

Alexander Mokrohajský

Vzťahy Alexander Mokrohajský ku ABL group s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.12.2014 - stále trvá
   Likvidátor   24.06.2016 - stále trvá
   Konateľ   12.09.2014 - stále trvá