AdBags s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AdBags s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AdBags s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Gašperík

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.08.2015
Vzťahy Ján Gašperík ku AdBags s.r.o.
   Konateľ   23.05.2012 - 24.08.2015
   Konateľ   23.05.2012 - 29.07.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.06.2012 - 24.08.2015

Patrik Peniak

Vzťahy Patrik Peniak ku AdBags s.r.o.
   Konateľ   14.04.2012 - 05.06.2012
   Konateľ   14.04.2012 - 23.05.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.04.2012 - 05.06.2012

Ján Priadka

Vzťahy Ján Priadka ku AdBags s.r.o.
   Konateľ   30.09.2013 - 28.09.2016
   Konateľ   30.09.2013 - 13.09.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.11.2013 - 28.09.2016

Spoločnosti Slovensko s.r.o.

Vzťah AdBags s.r.o. ku Spoločnosti Slovensko s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.04.2012 - 05.06.2012

Miroslav Vítek

Vzťahy Miroslav Vítek ku AdBags s.r.o.
   Konateľ   13.09.2016 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.2016 - stále trvá