Reštaurácia s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Reštaurácia s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Reštaurácia s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Eva Chynoranská

Vzťahy Mgr. Eva Chynoranská ku Reštaurácia s. r. o.
   Konateľ   27.10.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.11.2014 - stále trvá

Adam Greksa

Adresa:  Blagoevova, 10, 851 04,
Okolie:  122 subjektov
Vzťahy Adam Greksa ku Reštaurácia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.03.2012 - 01.06.2012
   Konateľ   09.03.2012 - 30.04.2012
   Konateľ   09.03.2012 - 01.06.2012

Renáta Kadnárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.11.2014
Vzťahy Renáta Kadnárová ku Reštaurácia s. r. o.
   Konateľ   30.04.2012 - 27.10.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.06.2012 - 11.11.2014
   Konateľ   30.04.2012 - 11.11.2014

Partners Investment Group, s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Medená 5, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Reštaurácia s. r. o. ku Partners Investment Group, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.03.2012 - 01.06.2012

Leoš Taraba

Vzťahy Leoš Taraba ku Reštaurácia s. r. o.
   Konateľ   30.04.2012 - 27.10.2014
   Konateľ   30.04.2012 - 11.11.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.06.2012 - 11.11.2014