ABC SLOVENSKO, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC SLOVENSKO, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC SLOVENSKO, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Peter Kmety

Vzťahy Ing. Peter Kmety ku ABC SLOVENSKO, s.r.o.
   Konateľ   28.05.2015 - 27.06.2017
   Konateľ   28.05.2015 - stále trvá

Richard Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.10.2015
Vzťahy Richard Kollár ku ABC SLOVENSKO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.02.2012 - 26.10.2015
   Konateľ   15.02.2012 - 26.10.2015
   Konateľ   15.02.2012 - 28.05.2015

LABORPRO LTD.

Vzťah ABC SLOVENSKO, s.r.o. ku LABORPRO LTD.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.02.2017 - stále trvá

Bc. Miroslava Oravská

Vzťahy Bc. Miroslava Oravská ku ABC SLOVENSKO, s.r.o.
   Konateľ   28.05.2015 - 13.12.2016
   Konateľ   28.05.2015 - 08.02.2017
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.10.2015 - 08.02.2017