AD s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AD s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AD s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Rastislav Demeš

Vzťah Mgr. Rastislav Demeš ku AD s.r.o.
   Konateľ   06.03.2017 - stále trvá

JUDr. Anetta Demešová

Vzťah JUDr. Anetta Demešová ku AD s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.03.2017 - stále trvá

JUDr. Milan Strieška

Vzťahy JUDr. Milan Strieška ku AD s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.02.2012 - 08.03.2017
   Konateľ   01.02.2012 - 05.03.2017
   Konateľ   01.02.2012 - 08.03.2017