ABEJA Senec, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEJA Senec, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEJA Senec, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Tomáš Kürti

Vzťahy Tomáš Kürti ku ABEJA Senec, s.r.o.
   Konateľ   25.01.2012 - 10.06.2015
   Konateľ   25.01.2012 - 13.05.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.01.2012 - 10.06.2015

MIGABSK, s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Lichnerova 38, Senec, 90301, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABEJA Senec, s.r.o. ku MIGABSK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.01.2012 - 10.06.2015

Miroslav Špurek

Vzťahy Miroslav Špurek ku ABEJA Senec, s.r.o.
   Konateľ   25.01.2012 - 30.01.2013
   Konateľ   25.01.2012 - 04.02.2013

Adrián Szabó

Vzťahy Adrián Szabó ku ABEJA Senec, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.06.2015 - stále trvá
   Konateľ   14.05.2015 - stále trvá