Abacus Union s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abacus Union s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abacus Union s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Monika Annušová

Vzťahy Monika Annušová ku Abacus Union s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.2012 - 19.04.2012
   Konateľ   18.01.2012 - 19.04.2012
   Konateľ   18.01.2012 - 11.04.2012

Ing. Annamária Bathóová

Vzťah Ing. Annamária Bathóová ku Abacus Union s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.2012 - 19.04.2012

László Kulcsár

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2014
Vzťahy László Kulcsár ku Abacus Union s.r.o.
   Konateľ   11.04.2012 - 13.11.2014
   Konateľ   11.04.2012 - 15.10.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.04.2012 - 13.11.2014

Tamás Pálfi

Vzťahy Tamás Pálfi ku Abacus Union s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.11.2014 - stále trvá
   Konateľ   15.10.2014 - stále trvá