ABC produkčná s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC produkčná s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC produkčná s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ivana Jančeková

Vzťahy Ivana Jančeková ku ABC produkčná s. r. o.
   Konateľ   19.02.2016 - 03.05.2017
   Konateľ   19.02.2016 - 18.05.2017

Martin Králik

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.03.2016
Vzťahy Martin Králik ku ABC produkčná s. r. o.
   Konateľ   23.09.2011 - 19.02.2016
   Konateľ   23.09.2011 - 09.03.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.09.2011 - 09.03.2016

Lucia Nagyová

Vzťahy Lucia Nagyová ku ABC produkčná s. r. o.
   Konateľ   03.05.2017 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.03.2016 - stále trvá

Mgr. Karol Pavlík

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.03.2016
Vzťahy Mgr. Karol Pavlík ku ABC produkčná s. r. o.
   Konateľ   23.09.2011 - 19.02.2016
   Konateľ   23.09.2011 - 09.03.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.09.2011 - 09.03.2016

Gabriela Rošková

Vzťah Gabriela Rošková ku ABC produkčná s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.03.2016 - stále trvá