ABEXA s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEXA s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEXA s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mária Hódosi

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.08.2016
Vzťahy Mária Hódosi ku ABEXA s.r.o.
   Konateľ   25.09.2012 - 03.08.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.12.2012 - 03.08.2016

György Imre Márkus

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.12.2012
Vzťahy György Imre Márkus ku ABEXA s.r.o.
   Konateľ   21.10.2011 - 04.12.2012
   Konateľ   21.10.2011 - 25.09.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.11.2011 - 04.12.2012

Laura Vargová

Vzťahy Laura Vargová ku ABEXA s.r.o.
   Konateľ   29.09.2011 - 21.10.2011
   Konateľ   29.09.2011 - 11.11.2011
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.09.2011 - 11.11.2011