AAD STEEL s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAD STEEL s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AAD STEEL s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Attila Dániel

Vzťah Attila Dániel ku AAD STEEL s.r.o.
   Konateľ   29.06.2015 - stále trvá

Andrea Dánielová

Vzťah Andrea Dánielová ku AAD STEEL s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.12.2015 - stále trvá

RNDr. Marián Rosina

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.06.2016
Vzťahy RNDr. Marián Rosina ku AAD STEEL s.r.o.
   Konateľ   13.09.2011 - 29.06.2015
   Konateľ   13.09.2011 - 16.12.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.09.2011 - 16.12.2015

Ing. Viliam Zajko

Vzťahy Ing. Viliam Zajko ku AAD STEEL s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.09.2011 - 16.12.2015
   Konateľ   13.09.2011 - 29.06.2015
   Konateľ   13.09.2011 - 16.12.2015